Spelregels

Spelregels DorpsQuiz Someren 2019


We hoeven het niemand van de deelnemers te vertellen: regels zijn een essentieel onderdeel van het spel. Dankzij duidelijke regels verloopt de DorpsQuiz sportiever, dus leuker!

1. Algemeen


1.1 De organisatie van DorpsQuiz Someren 2019 is een initiatief van Stichting DorpsQuiz Someren.
1.2 Onderstaand reglement is van toepassing op alle deelnemende teams en op alle deelnemers afzonderlijk.

2. Teams


2.1. Deelnemende teams aan DorpsQuiz Someren 2019 bestaan uit minimaal 10 en maximaal 16 personen.
2.2. De minimale leeftijd van de deelnemers is 18 jaar.
2.3. Elk team kent één van de teamleden toe als teamcaptain. Van de teamcaptain dient het telefoonnummer en het e-mailadres opgegeven te worden.
2.4. De organisatie voert alle communicatie met een team hoofdzakelijk per e-mail en telefoon uitsluitend met de teamcaptain.
2.5. Vermeld bij communicatie inzake DorpsQuiz Someren altijd je teamnummer en teamnaam.

3. Inschrijven


3.1. Inschrijven kan alleen door het invullen van het aanmeldformulier op www.dorpsquizsomeren.nl
3.2. Het inschrijfgeld (€ 6,00 p.p.) dient overgemaakt te worden op rekeningnummer NL77 RABO 0333 3686 57 t.n.v. Stichting DorpsQuiz Someren onder vermelding van je teamnaam en teamnummer. Pas wanneer we de betaling hebben ontvangen is de aanmelding definitief.
3.3. Voor het aantal opgegeven teamleden worden toegangsbewijzen voor de feestavond gereserveerd.
3.4. Inschrijfgeld wordt niet gerestitueerd.

4. Deelnemen


4.1. Ieder team haalt op zaterdag 14 december 2019 zelf de quizmaterialen op bij de Ruchte in Someren. Dit kan tussen 17.30 en 17.45 uur. Eén persoon hiervoor afvaardigen is voldoende.
4.2. De quiz bestaat uit 2 delen en 2 inlevermomenten.
4.3. Het 1e deel dient om 19:15 uur ingeleverd te worden op de locatie van de geheime opdracht en het 2e deel dient uiterlijk om 21.00 uur te worden ingeleverd bij de Ruchte. Graag extra aandacht voor de verkeersveiligheid bij het inleveren van de antwoorden!
4.4. Teams die hun quizmaterialen niet binnen de gestelde tijd ophalen of later inleveren (te laat), worden uitgesloten van de competitie en worden niet meegenomen in de prijsuitreiking. Restitutie van het inschrijfgeld is dan vanwege de gemaakte kosten niet van toepassing.
4.4. Tijdens de quiz mag je gebruik maken van allerlei soorten hulpmiddelen: computers, laptops, radio, TV, telefoons, rekenmachines, buren, familie, vrienden, bekenden, boeken, tijdschriften, etcetera, etcetera. Alles is toegestaan.
4.5. Alle antwoorden op de vragen en opdrachten dienen eenduidig, op de juiste plaats en duidelijk leesbaar op het antwoordenvel worden ingevuld.
4.6. Alle teams die tijdens de prijsuitreiking herkenbaar zijn als één team en het thema uitdragen dingen mee naar de originaliteitsprijs. Bijvoorbeeld door het dragen van dezelfde kleuren, kleding, attributen, etc.

5. Puntentoekenning


5.1. DorpsQuiz Someren 2019 bestaat uit diverse categorieën.
5.2. De gegeven antwoorden worden door de organisatie direct na afloop van de quiztijd op hun juistheid beoordeeld.
5.3. Niet eenduidige of niet of slecht leesbare antwoorden leveren geen punten op.
5.4. We spelen dit jaar zonder joker 5.5. Alle deelnemende teams worden in de quizuitslag gerangschikt van hoog naar laag volgens het totaal aantal behaalde punten. Teams die hun vragenboek niet tijdig hebben ingeleverd worden niet in de quizuitslag opgenomen.
5.6. Bij een gelijk aantal punten in de eindstand is de volgorde van binnenkomst van het quizboek bepalend. Indien er dan nog steeds sprake is van een gelijke stand, dan is de originaliteit bepalend.

6. Uitslag


6.1. Alle deelnemende teams worden verwacht op de aansluitende prijsuitreiking bij de Ruchte op zaterdag 14 december 2019. De zaal van de Ruchte is geopend vanaf 20.30 uur.
6.2. Toegangsbewijzen voor de prijsuitreiking ontvangt ieder team bij het ophalen van de quizmaterialen. Let op: het aantal toegangsbewijzen is gelijk aan het aantal betaalde deelnemers.
6.3. Zonder toegangsbewijs is géén toegang tot de prijsuitreiking mogelijk.
6.4. De antwoorden worden uiterlijk 14 dagen na de prijsuitreiking digitaal aan de teamcaptains toegezonden.
6.5. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Deze is bindend en staat niet ter discussie.

7. Prijzen


7.1. Voor de 1e, 2e en 3e plaats worden prijzen beschikbaar gesteld en er is een aanmoedigingsprijs voor het team dat de laatste plaats inneemt. De nummers 1 t/m 3 zijn verzekerd van deelname van DorpsQuiz Someren 2020
7.2. Ook wordt er tijdens de prijsuitreiking een originaliteitsprijs uitgereikt aan het meest originele team binnen het thema van DorpsQuiz Someren 2019.

8. Thema


8.1. Het thema voor DorpsQuiz Someren 2019 is feest.
8.2. Teams laten dit thema op een geheel eigen wijze naar voren komen tijdens de quizavond en de feestavond.
8.3. Tijdens de feestavond bij de Ruchte mogen geen ‘gevaarlijke’ attributen (zoals vuur, spuitbussen, scherpe voorwerpen, etc.), geen rotzooi makende attributen (zoals confetti), geen geluidsdragende attributen, geen grote attributen (zoals handkarren e.d.) en geen levende attributen mee naar binnen worden genomen. Verder zijn de huisregels van de Ruchte van toepassing.

9. Tenslotte


9.1. De organisatie van DorpsQuiz Someren 2019 kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van deelname. Deelnemen aan DorpsQuiz Someren 2019 is geheel op eigen risico.
9.2. Sommige vragen dienen op locatie in de gemeente Someren beantwoord te worden. Deelnemers gaan daarvoor naar buiten en nemen deel aan het verkeer. Volg daarbij de verkeersregels en zorg desnoods voor hesjes of andere verlichting, zodat je goed zichtbaar bent voor overige verkeersdeelnemers.
9.3. Op deelname aan DorpsQuiz Someren is de Algemene Nederlandse wet- en regelgeving van toepassing. Wij vragen speciale aandacht voor inachtneming van verkeersregels, privacy, ordeverstoring en dergelijke.
9.4. Overtreding van wetten en regels kan leiden tot uitsluiting van deelname.
9.5. Sportiviteit staat voorop. Belemmer elkaar niet in het maken van opdrachten.
9.6. Indien zich situaties voordoen waarin dit reglement niet voorziet is de organisatie gerechtigd een bindende beslissing te nemen.

Ge bèènt toch nie te baang um mee te doew?